Ambiances Nippones...

en images

3/4

tokyo daibutsu - jizo

tokyo-daibutsu-025.JPG