Ambiances Nippones...

en images

7/27

tokyo daibutsu au jourenji

tokyo-daibutsu-021.JPG