Ambiances Nippones...

en images

8/27

tokyo daibutsu au jourenji

tokyo-daibutsu-020.JPG