Ambiances Nippones...

en images

25/27

tokyo daibutsu au jourenji

tokyo-daibutsu-003.JPG