Ambiances Nippones...

en images

7/7

tokyo : shinjuku - nishi-shinjuku

2005-08-02_p1140707_shinjuku.jpg