Ambiances Nippones...

en images

4/9

tokyo : shinjuku - nishi-shinjuku

2005-05-04_P1100348_shinjuku.JPG