Ambiances Nippones...

en images

3/4

tokyo : shinjuku - nishi-shinjuku

2005-05-04_P1100344_shinjuku.JPG