Ambiances Nippones...

en images

4/7

tokyo : shinjuku - nishi-shinjuku

2005-05-04_P1100344_shinjuku.JPG