Ambiances Nippones...

en images

15/39

tokyo : shinjuku - nishi-shinjuku

2005-05-04_P1100343_shinjuku.JPG