Ambiances Nippones...

en images

5/7

tokyo : shinjuku - nishi-shinjuku

2005-05-04_P1100342_shinjuku.JPG