Ambiances Nippones...

en images

6/9

tokyo : shinjuku - nishi-shinjuku

2005-05-04_P1100342_shinjuku.JPG