Ambiances Nippones...

en images

13/39

tokyo : shinjuku - nishi-shinjuku

2005-05-04_P1100340_shinjuku.JPG