Ambiances Nippones...

en images

11/39

tokyo : shinjuku - nishi-shinjuku

2005-05-04_P1100336_shinjuku.JPG