Ambiances Nippones...

en images

7/9

tokyo : shinjuku - nishi-shinjuku

2005-04-13_P1080860_shinjuku.JPG