Ambiances Nippones...

en images

8/9

tokyo : shinjuku - nishi-shinjuku

2004-09-11_P1010418_shinjuku.JPG