Ambiances Nippones...

en images

5/7

tokyo : shinjuku - nishi-shinjuku

2004-09-11_P1010415_shinjuku.JPG