Ambiances Nippones...

en images

7/7

tokyo : shinjuku - nishi-shinjuku

2004-09-11_P1010401_shinjuku.JPG